Trommelen BV Chaamseweg 6 5131 NG Alphen NB Telefoon 013-5081911 E-mail info@trommelenbv.nl
       Inloggen Internetboekhouden
Nieuws

Wijzigingen mestbeleid

26 oktober 2018

Kom niet voor verrassingen te staan: bereidt u zich nu alvast voor op de wijzigingen voor het gebruik van mest. Hieronder vindt u zeven wijzigingen die vanaf 1 januari 2019 voor mest gelden. Het betreffen maatregelen die zorgen voor het verminderen en voorkomen van verontreiniging van water, veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen.

 1. De stikstofgebruiksnorm voor groenbemester op bouwland op zand- en lössgrond gaat met 50% omlaag.
  Deze verlaging geldt alleen als u een groenbemester teelt na het verbouwen van een gewas dat gevoelig is voor uitspoeling. De verlaging geldt dus niet als u een groenbemester teelt na het verbouwen van een gewas dat ongevoelig is voor uitspoeling, zoals graan, koolzaad, zomerpeen, blauwmaanzaad, vlas of karwij. In dat laatste geval blijft de oude norm gelden.
 2. Graszaadstoppel geldt als groenbemester.
  Tenminste, als u het graszaad in juli of augustus oogst en de graszaadstoppel pas in het najaar of vroege voorjaar (van het volgende jaar) vernietigt. Dan kan deze worden gezien als een groenbemester. De gebruiksnorm voor groenbemesters van 1 augustus tot en met 15 september mag worden toegepast op deze stoppel.
 3. Als u graszaad van veldbeemgras teelt, gaat de stikstofgebruiksnorm omhoog: van 110 naar 130 kilogram.
  In het eerste teeltjaar op kleigrond mag 130 kilogram stikstof worden toegepast voor deze teelt. Dat is besloten omdat dit grastype meer stikstof vraagt dan het voedertype. Veldbeemdgras wordt gebruikt voor onder andere sportvelden, gazons en golfterreinen.
 4. Strengere eisen voor vanggewas na maïs op zand- en lössgronden.
  Als teler heeft u vanaf 1 januari de volgende drie mogelijkheden. In alle gevallen geldt dat het vanggewas niet voor 1 februari van het volgende jaar vernietigd mag worden.
  – Onderzaai van vanggewas (zoals gras) in het perceel waarop u snijmais teelt.
  – Inzaai van vanggewas op uiterlijk 1 oktober.
  – Inzaai van specifieke gewassen met hoge stikstofopname (zoals wintertarwe) als hoofdteelt in het volgende jaar, na de teelt van snijmais in de maand oktober. Een lijst met gewassen wordt nog opgesteld in de regeling.
 5. De uitrijdperiode voor drijfmest op bouwland verschuift twee weken.
  In de huidige situatie duurt zij van 1 februari tot en met 31 augustus. Vanaf 2019: van 15 februari tot en met 15 september.
 6. De uitrijdperiode wordt langer voor vaste dierlijke mest op grasland dat op klei- en veengrond ligt.
  In 2018 duurde de uitrijdperiode nog van 1 februari tot en met 15 september. In 2019 is de uitrijdperiode van 1 februari tot en met 15 september 2019. Het jaar daarna begint de uitrijdperiode twee maanden eerder. Deze duurt dan van 1 december in 2019 tot en met 15 september in 2020.
 7. Er is een aanpassing van de regels voor het vernietigen van grasland.
  Het vernietigen van een graszode is toegestaan in de periode na 10 mei tot en met 31 augustus. Maar, aansluitend opnieuw gras inzaaien is wel verplicht. De calamiteitenregeling voor het scheuren van grasland als gevolg van schade (wegens in de zode levende dieren of extreme weersomstandigheden) vervalt door deze aanpassing. Vernietiging van graszoden na 31 mei leidt tot een korting van 50 kilogram stikstof per hectare op de stikstofgebruiksnorm. U hoeft dan geen schaderapport op te laten stellen. Voor u gaat scheuren bent u verplicht dit te melden via www.rvo.nl. Dit kunt u doen vanaf 1 juni.

  Bron:  Zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2018 – 2021)

 

 

Naar het overzicht

Nieuws

Administratief medewerker 25-40 uur

Wij zijn op zoek naar een administratief medewerker om ons team te komen versterken. Heeft u interesse in deze functie klik hier...
Lees meer
grÈfix webdesign