Trommelen BV Chaamseweg 6 5131 NG Alphen NB Telefoon 013-5081911 E-mail info@trommelenbv.nl
       Inloggen Internetboekhouden
Nieuws

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

16 september 2019

Vanaf 2020 worden de regels omtrent vaste en flexibele contracten gewijzigd.

De wetgever streeft naar meer balans tussen vaste en flexibele contracten op de arbeidsmarkt. Daartoe zijn, kort samengevat, een aantal maatregelen genomen:

Vast contract:

Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers recht op een vast contract na 3 jaar of na 3 tijdelijke contracten. De tussen pose blijft zes maanden, tenzij in de cao anders is opgenomen, bijvoorbeeld bij seizoenswerk.

Er komt geen overgangsregeling voor deze maatregel. Dus werknemers die voor januari 2020 twee jaar in dienst zijn hebben recht op een contract voor onbepaalde tijd en werknemers die na 1 januari 2010 twee jaar in dienst zijn hebben pas vanaf drie jaar recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij dan een vierde contract zou worden gemaakt.

De proeftijd bij een vast contract wordt maximaal drie maanden. De regels omtrent proeftijd bij niet vaste contracten blijven ongewijzigd. Dus bij een contract voor 6 maanden of korter geen proeftijd en bij een contract voor langer dan 6 maanden 1 maand proeftijd.

Transitievergoeding:

Vanaf 1 januari 2020 geldt een transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst, ongeacht het type arbeidsovereenkomst.

Lagere WW-premie

Voor werknemers met een vast contract hoeft minder WW-premie te worden afgedragen dan voor flexwerkers. Met de komst van de WAB op 1 januari 2020 zullen de sectorpremies en de algemene Awf-premie vervallen. Dan bestaan alleen nog een lage en een hoge (+5 procent) WW-premie voor alle werkgevers. De lage premie hangt dan samen met de WW-instroom vanuit vaste contracten en de hoge premie met een WW-instroom vanuit tijdelijk contracten. Smokkelen met de definitie van een vast contract, door bijvoorbeeld een vast 0-urencontract aan te bieden, gaat niet werken. De WAB omschrijft het vaste contract als een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastlegt. Ook geldt de lage premie niet als de werkgever het vaste contract binnen de proeftijd van 3 maanden beëindigt.

De hoge premie kan ook met terugwerkende kracht worden geheven, zodat beëindiging van een vast contract binnen de proeftijd ook geen lagere premie op. In zo’n geval wordt de premie herzien. Werkgevers betalen dan met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie. Dat komt vooral voor in situaties waarbij werkgevers het vaste contract op een flexibele manier inzetten, bijvoorbeeld door een werknemer snel te ontslaan of te variëren met arbeidsuren vanwege seizoenswerk.

Een vast contract is een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastlegt.

Voor leerwerktrajecten in de beroeps- begeleidende leerweg mag een werkgever ook het lage percentage toepassen. Voor die arbeidsovereenkomsten (leerwerktrajecten in de beroepsbegeleidende leerweg) wordt een uitzondering gemaakt. Die contracten zijn immers meestal voor bepaalde tijd. Toch mag een werkgever het lage percentage toepassen.

 Ook voor jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken, gaat de lage premie gelden. De Tweede Kamer heeft deze wijziging aangenomen bij de behandeling van de WAB.

Voor controles moeten werkgevers voor werknemers voor wie zij een lage premie afdragen, een kopie van de arbeidsovereenkomst opnemen in hun loonadministratie. Verder wil het kabinet dat de aard van het arbeidscontract voortaan op de loonstrook staat. Hiermee weet de werknemer beter wat voor soort contract hij heeft. Dit moet dus aangepast worden in de salarisadministratie.

Naar het overzicht

Nieuws

Administratief medewerker 25-40 uur

Wij zijn op zoek naar een administratief medewerker om ons team te komen versterken. Heeft u interesse in deze functie klik hier...
Lees meer
grÈfix webdesign