Trommelen BV Chaamseweg 6 5131 NG Alphen NB Telefoon 013-5081911 E-mail info@trommelenbv.nl
       Inloggen Internetboekhouden

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

16 september 2019

Vanaf 2020 worden de regels omtrent vaste en flexibele contracten gewijzigd. De wetgever streeft naar meer balans tussen vaste en flexibele contracten op de arbeidsmarkt. Daartoe zijn, kort samengevat, een aantal maatregelen genomen: Vast contract: Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers recht op een vast contract na 3 jaar of na 3 tijdelijke contracten. De […]

Lees meer

Beperking afschrijving gebouwen

11 december 2018

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de afschrijving op gebouwen voor BV’s beperkt tot 100% van de WOZ. Nu is dit nog 50% van de WOZ voor gebouwen die in eigen gebruik zijn. Wanneer de boekwaarde van de gebouwen de WOZ-waarde bereikt, kan er niet verder afgeschreven worden. Er zijn een aantal mogelijkheden om […]

Lees meer

Aanpassing heffingskorting buitenlandse belastingplichtigen

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de heffingskorting voor buitenlands belastingplichtigen aangepast. Woont u buiten Nederland en heeft u inkomen uit Nederland, dan krijgt u met deze wijziging te maken. Vanaf 2019 zal niet meer de gehele belastingkorting door de werkgever verrekend mogen worden. Dit betekent dat de netto-uitkering per maand wellicht lager zal […]

Lees meer

Wijzigingen mestbeleid

26 oktober 2018

Kom niet voor verrassingen te staan: bereidt u zich nu alvast voor op de wijzigingen voor het gebruik van mest. Hieronder vindt u zeven wijzigingen die vanaf 1 januari 2019 voor mest gelden. Het betreffen maatregelen die zorgen voor het verminderen en voorkomen van verontreiniging van water, veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen. De stikstofgebruiksnorm […]

Lees meer

Landbouwvrijstelling

28 september 2018

Volgens de regels van de landbouwvrijstelling is een waardestijging van landbouwgrond niet belast. Daar staat tegenover dat een waardedaling van landbouwgrond niet aftrekbaar is. Hierop bestaan echter uitzonderingen. Wanneer de waardedaling ontstaat door een functieverandering van de grond, dan is de waardedaling wel aftrekbaar. De meest voorkomende situatie is dat landbouwgrond omgevormd wordt tot natuur. […]

Lees meer

Nieuws

Maisteelt op zandgronden in 2021:

Percelen op zand- en lössgrond waarop dit jaar mais geteeld wordt, moeten uiterlijk 15 februari bij RVO gemeld worden. Wordt er geen melding ingedien...
Lees meer
grÈfix webdesign